Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar?

Forfattere
Mörk, E.; Lindqvist
L; Lundin, D.
Kilde
Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
År
2006

Formål

I perioden 2001 til 2003 blev kommunalreformen ’Maxtaxa och allmän förskola m.m.’ omhandlende omsorg for børn gennemført i Sverige. Formålet med dette studie er at evaluere den del af reformen der vedrører den højeste takst (maksimaltaksten) for daginstitutioner og tilbud for skolebørn, ved at undersøge hvorvidt den maksimale takst bidrager til at flere forældre arbejder, samt at undersøge hvorvidt den maksimale takst påvirker hvor meget forældrene vælger at arbejde. Den maksimale takst indebærer dels at taksten bliver bestemt ud fra en særlig maksimal procentsats af en husstands bruttoindkomst, dels at afgiften ikke må overstige et forudbestemt afgiftsloft. Et af de politiske motiver for at begrænse taksten for børnepasning er at det i højere grad skal kunne betale sig for forældre at have et erhvervsarbejde.

Resultat

Undersøgelsen viser at mødre i husstande hvor taksten for børnepasning er faldet med SEK 500 eller mere per måned, har 3 % større tilbøjelighed til at være deltagende på arbejdsmarkedet end andre mødre. Der påvises ikke nogen effekt på fædres erhvervsarbejdsdeltagelse. Videre viser undersøgelsen at der ikke er nogen effekt af nedsat takst på det antal timer forældre der allerede er i beskæftigelse, vælger at arbejde.

Design

Spørgeskemaer er sendt til 70.000 forældre, hvoraf ca. 60.000 har svaret. Derudover er individdata om 41.244 personer hentet fra databasen LINDA (longitudinel individdatabase).

Referencer

Mörk, E.; Lindqvist, L.; Lundin, D.(2006). Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar? Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Opdragsgiver

Den svenske regering har bedt Skolverket om at evaluere reformen. IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) står for udføringen af evalueringen.