Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning.

Forfatter
Wetso, G.-M.
Kilde
Stockholm: HLS förlag.
År
2006

Formål

I dette studie iværksættes fire aktiviteter over for en gruppe støttekrævende børn: 1) legeproces med barnet, 2) vejledning af pædagoger, 3) uddannelse af pædagoger og 4) samtale med forældre. Med udgangspunkt i disse aktiviteter og Aleksej Leontjevs virksomhedsteori ønsker studiet at undersøge: 1) hvordan motiver for forandring ser ud, 2) hvordan forandringsarbejde konkretiseres, 3) hvordan aktiviteter udkrystalliseres og konkretiseres og 4) hvordan virksomhedsteori og dokumentation af aktiviteterne flettes sammen.

Resultat

Studiet viser at pædagogerne har et stort behov for at lære at håndtere støttekrævende børn. Pædagogerne har brug for træning i interaktion, i forskellige former for kommunikation og i leg. Studiet viser at børnene mangler forskellige måder at udtrykke sig og håndtere situationer på. De voksne mangler strategier til at håndtere børnenes problemer og til at fremme mere konstruktive interaktioner og adfærdsmønstre. Børnenes behov bliver ofte overset af de voksne. Det resulterer i at børnene mangler tryghed, fysisk kontakt og andre former for interaktion. I takt med at pædagogerne får vejledning som en del af de forskerinitierede aktiviteter, ændrer disse handlemåder sig. Forældrene har brug for pædagogerne og stoler på pædagogernes evne til at forstå børns behov. Forældrene kender ikke til børns udvikling, og det er ikke tydeligt for forældrene at børns leg og kommunikative evner har indflydelse på børns videre læring og evne til at transformere erfaringer til aktiviteter og handlinger. Samlet set viser studiet at størstedelen af børnene har et udbytte af de initierede aktiviteter, og at de bliver bedre til at interagere med andre og til at handle inden for givne rammer.

Design

Samplet består af 37 børn, deres forældre og 25 pædagoger. Der er i særlig grad fokus på ni udvalgte børn som er blevet observeret, suppleret med opfølgende samtaler med pædagoger og forældre. Data er samlet fra 1994-1999 og analyseret mellem 2002 og 2006.

Referencer

Wetso, G.-M. (2006). Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. Stockholm: HLS förlag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst