”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”.

Forfattere
Moafi, H.
Bjørkli, E.S.
Kilde
Oslo: Statistisk Sentralbyrå.
År
2011
ISBN
978-82-537-8216-4

Formål

Formålet med studiet er at beskrive børnefamiliers valg, adfærd, præferencer og prioriteringer vedrørende dagtilbudsordninger og skolefritidsordninger.

Resultat

Undersøgelsen viser, at brugen af dagtilbud øges med barnets alder, forældrenes uddannelsesniveau og familiens indtægt. Der ses også i undersøgelsen en tendens til, at forældre i lavindtægtsfamilier angiver prisen på en dagtilbudsplads som en vigtig årsag til ikke at søge. Undersøgelsen afdækker også, at 71 % af børnene er i dagtilbuddet 25-40 timer om ugen, svarende til en deltidsplads, selvom de fleste familier har aftalt en heltidsplads, mere end 40 timer om ugen. I gennemsnit opholder børnene sig 35 timer om ugen i dagtilbuddet.

Design

3.262 forældre til børn i alderen et til ni år blev interviewet over telefon. For forældre med børn i alderen et til fem år omhandlede interviewene familiernes økonomi, deres valg og præferencer af dagtilbudsordning samt tilfredshed hermed. Forfatterne foretager en deskriptiv analyse, hvor besvarelserne opstilles i tabeller og figurer for at illustrere familiernes brug af dagtilbudsordninger.

Referencer

Moafi, H. & Bjørkli, E.S. (2011). ”Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010”. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet