”Språkstimulerende miljöer i förskolan: en utvärdering av Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik”.

Forfatter
Svensson, A.K.
Kilde
Borås: Högskolan i Borås.
År
2011
ISBN
978-91-85659-77-7

Formål

Undersøgelsen rapporterer resultaterne fra projektet ”Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik”, der havde til hensigt at udvikle samarbejdet mellem dagtilbud og biblioteker og hermed øge pædagogernes bevidsthed om læsning, børnelitteratur og sprogmiljøer i dagtilbuddet.

Resultat

Undersøgelsen viser, at kontakten mellem dagtilbud og biblioteker øgedes, ligesom der forekom en udvikling af kontakten mellem dagtilbud og biblioteker i løbet af projektet. Undervejs i projektet udviklede mange dagtilbud deres sprogstimulerende miljø. Både bibliotekarer, pædagoger og skoleledere mente, at der var sket en stigning i, hvor ofte bibliotekerne blev besøgt af dagtilbuddene, og hvor ofte der blev læst højt i dagtilbuddene.

Design

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem amtsbiblioteket i Jönköping samt dagtilbud og biblioteker i fem kommuner i Jönköping amt. I projektets indledning blev pædagoger fra de 66 deltagende dagtilbud inviteret til en inspirationsdag, hvor de blev præsenteret for ideer til, hvordan de kunne arbejde med læsning, sprogmiljøer og sproglege. Det følgende halvandet år afholdt amtsbiblioteket forelæsninger og møder for fortsat at inspirere pædagogerne til at arbejde med bøger og læsning. I slutningen af projektet blev 116 børn, 60 pædagoger, 9 ledere i dagtilbud og 5 bibliotekarer interviewet for at evaluere projektet.

Referencer

Svensson, A.K. (2011). ”Språkstimulerende miljöer i förskolan: en utvärdering av Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik”. Borås: Högskolan i Borås.

Opdragsgiver

uoplyst