”Disponibel model til analyse og problemløsning – en undersøgelse i pædagogiske dagtilbud”.

Forfatter
Andresen, B.B.
Kilde
Paideia, 01, 44-55.
År
2011

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilken effekt et kompetenceløft, der klæder pædagoger på til at analysere, forstå og håndtere pædagogiske udfordringer i hverdagen, har. Studiet beskriver effekten af en indsats, hvor LP-modellen (model for læringsmiljø og pædagogisk analyse) er implementeret som pædagogisk redskab i dagtilbud.

Resultat

Studiet viser, at kombinationen af efter- og videreuddannelse og udviklingsprojekter bidrager til at udvikle de ansattes forudsætninger for at bruge en analyse- og problemløsningsmodel som LP i pædagogiske institutioner. Gennem projektet tilegnede deltagerne sig en mental model, der er anvendelig i det daglige liv, hvor den bidrager til at styrke kommunikationen om problematiske situationer. Studiets resultater præsenteres gennem fire kategorier, som er resultatet af den proces, deltagerne har været igennem. De fire kategorier er 1) italesat praksis, 2) informeret praksis, 3) analytisk praksis og 4) koordineret praksis.

Design

Der er indsamlet data i 12 kommuner gennem fokusgruppeinterviews. I alt 55 kommunale konsulenter og ledere fra 43 dagtilbud blev interviewet. Deltagerne var i gang med at tilegne sig systematikken i LP-modellen gennem et e-læringskursus og pædagogiske arrangementer, da de blev interviewet. Den teoretiske ramme i undersøgelsen er kultursociologisk teori, og materialet blev analyseret og kodet ud fra grounded theory, hvor temaer i materialet blev identificeret og samlet.

Referencer

Andresen, B.B. (2011). ”Disponibel model til analyse og problemløsning – en undersøgelse i pædagogiske dagtilbud”. Paideia, 01, 44-55.

Opdragsgiver

uoplyst