”Barns forestillinger om helse og sunnhet: Har barnehagens helsefokus betydning?”.

Forfatter
Lundheim, R. og Furuset
Kilde
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(5), 384-395.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvad fireårige og femårige børn tror og mener om sundhed og helbred, og om det har betydning for deres opfattelse om de går i en børnehave med særligt fokus på sundhed eller en børnehave uden dette fokus.

Resultat

Forskerne fandt at der kun er ét spørgsmål med signifikant forskel i svarene mellem børn der går i en børnehave med særligt fokus på sundhed, og børn der går i en børnehave uden dette fokus. Det drejer sig om hvorvidt børnene tror at man lettest bliver syg af at lege inde eller ude. Børn i børnehaver med særligt fokus på sundhed mener i højere grad at børn der leger udenfor, lettere bliver syge. Svarene er kontrolleret for forskelle mellem køn og aldersgrupper, og der fandtes ingen signifikante forskelle. Desuden finder forskerne at børnene generelt har en stor viden om sundhed, og at de primært har denne viden fra forældrene, sekundært fra bøger og tv. Børnene angiver børnehaven som det sted de har fået mindst viden om sundhed.

Design

Studiet baserer sig på 88 gruppeinterviews med fireårige og femårige børn fra syv børnehaver i Trondheim, hvoraf fire børnehaver havde specielt fokus på sundhed. Børnene er interviewet parvis med udgangspunkt i en billedbog. Svar på spørgsmål om sundhed, helbred og ernæring er undervejs noteret i et struktureret svarskema. Resultaterne er analyseret statistisk for at se om der er forskelle i svarene mellem børn fra de to typer af børnehaver.

Referencer

Lundheim, R. og Furuset, K. (2010). ”Barns forestillinger om helse og sunnhet: Har barnehagens helsefokus betydning?”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(5), 384-395.

Opdragsgiver

uoplyst