Særlige dagtilbud til børn efter § 32 en status to år efter.

Forfatter
Bengtsson, S.
Kilde
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
År
2009

Formål

Formålet med rapporten er at kortlægge de eksisterende særlige dagtilbud under servicelovens § 32 som først og fremmest udgøres af specialbørnehaver og specialgrupper i børnehaver.

Resultat

Der eksisterer 150-180 institutioner i landet med særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 med i alt 2.000-3.000 børn. Langt den største del af disse børn er mellem 3 og 7 år, mens en mindre del er mellem 8 og 17 år. Mindst 59 institutioner er specialbørnehaver, mindst 35 er grupper af børn med funktionsnedsættelse som er integreret i en almindelig børnehave, mens der kun er ganske få enkeltintegrerede børn som hører under servicelovens § 32. Det er uklart hvor grænsen mellem dagtilbud efter serviceloven og dagtilbud efter dagtilbudsloven går. Kommunens politiske organisering ses at have betydning for hvilke tilbud der gives, og ikke alle kommuner har institutioner med tilbud efter § 32.

Design

Studiet tegner et øjebliksbillede af hvilke tilbud der gives under loven, baseret primært på kvantitative informationer. Studiet er baseret på spørgeskemaer omdelt til kommuner og lokale institutioner med tilbud efter servicelovens § 32. Forud for dette er gået en pilotfase hvor interview er gennemført med henblik på udarbejdelse af spørgeskemaer til henholdsvis kommuner og institutioner. Interviewmaterialet indgår tillige i den samlede analyse.

Referencer

Bengtsson, S. (2009). Særlige dagtilbud til børn efter § 32 en status to år efter. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Opdragsgiver

Indenrigs- og Socialministeriet i Danmark.