Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet.

Forfattere
Holm-Petersen, C.
Andersen, L.B.
Bjørnholt, B.
Høybye-Mortensen, M.
Ladegaard, L.
Andersen, V.N.
Kilde
KORA.
År
2015

Formål

Studiets formål er at undersøge sammenhængen mellem ledelsesspændets størrelse (det vil sige antal medarbejdere per leder) og medarbejderes oplevelse af trivsel og af faglig kvalitet af det pædagogiske arbejde. Dertil undersøger studiet forholdet mellem ledelsesspænd, ledelsesstil og medarbejdernes oplevelse af faglig kvalitet og trivsel. Det indbefatter også medarbejderoplevede effekter på børn og deres trivsel.

Resultat

Undersøgelsen konkluderer, at der er fordele og ulemper ved store og små ledelsesspænd (store ledelsesspænd er på over 17 medarbejdere, små er på under 18 medarbejdere). I små ledelsesspænd kan lederen blive mere synlig og opnå tættere relationer til børn og forældre. Sårbare børn kan desuden tilbydes bedre rammer. Dertil forkortes beslutningsvejene. Fordelene ved institutioner med stort ledelsesspænd består i, at organiseringen bliver mere modstandsdygtig og fleksibel, hvad angår både kompetencer og medarbejderressourcer. På tværs af ledelsesspænd opleves blandt andet normeringer, sygemeldinger og møder som udfordrende for kvaliteten. Undersøgelsen konkluderer endvidere, at der er en sammenhæng mellem ledelsesspænd og ledelsesstil, som fremmer kvaliteten og trivslen hos medarbejderne. Samtidig er der også en sammenhæng mellem ledelsesstil og medarbejderens oplevelse af faglig kvalitet. Medarbejdernes trivsel er fx højest i mellemgruppen, dvs. et ledelsesspænd på 14-20 medarbejdere. Undersøgelsen viser, at størrelsen af institutionen og deraf ledelsesspændet er vigtig, men at andre faktorer også har indflydelse på den ledelsesmæssige kvalitet. Dagtilbudslederne giver udtryk for, at 14-20 medarbejdere udgør et balanceret ledelsesspænd. Undersøgelsen viser desuden, at ledelsen forventes at inddrage medarbejderne og overlade et ansvar til medarbejderne, samtidig med at kulturen er præget af konfliktskyhed. Undersøgelsen viser endvidere, at lederne udfordres af den stigende mængde administrative opgaver (blandt andet fra forvaltningen) overfor den faglige ledelse – også i deres uddelegering af arbejdsopgaver eller fredning af medarbejdere. Ledere og souschefer skelner mellem ”kontortid” og tid ”på gulvet”. Endvidere afdækker undersøgelsen de opgaver, som en ledelse varetager.

Design

Rapporten baserer sig på en interviewundersøgelse og observationsstudier foretaget i 16 udvalgte integrerede daginstitutioner (0-6 år) med et ledelsesspænd på mellem 9 og 34 medarbejdere fordelt på to jyske og to sjællandske kommuner. Interviewundersøgelsen består af interviews af 58 ledere og medarbejdere (områdeledere, institutionsledere, souschefer og medarbejdere), hvis data efterfølgende er kodet og analyseret systematisk med henblik på at tyde relevante forskelle og sammenfald. Observationsstudierne er foretaget i halvdelen af dagtilbuddene med en varighed på sammenlagt 16 dage og efterfulgt af en temakodning med henblik på systematisk at sammenligne data med interviewundersøgelsen.

Referencer

Holm-Petersen, C., Andersen, L.B., Bjørnholt, B., Høybye-Mortensen, M., Ladegaard, L. & Andersen, V.N. (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet. KORA.

Opdragsgiver

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).