Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren: TF-rapport nr. 243.

Forfatter
Håkonsen, L.; Lunder T. E.
Kilde
Telemark: Høgskolen i Telemark.
År
2008

Formål

Studiet vurderer omkostningsdifferencer i børnehavesektoren med særlig vægt på forskelle mellem kommunale og private børnehaver i Norge.

Resultat

Studiet viser at private børnehaver gennemsnitligt er billigere end kommunale børnehaver, hvilket er i overensstemmelse med tidligere resultater. Analysen vurderer hvori eventuelle forskelle består, og hvilke årsagssammenhænge der skaber disse forskelle. Resultaterne af analyserne bliver diskuteret i lyset af dagens finansieringsmodel for børnehaver og mulige fremtidige ændringer af denne.

Design

Studiet er udformet som et kortlægningsstudie. Data består af omkostningsdata indhentet fra norske kommuner, suppleret med spørgeskemaer og anden dokumentation fra en undersøgelse af 50 tilfældigt udvalgte norske kommuner.

Referencer

Håkonsen, L.; Lunder, T. E. (2008). Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren: TF-rapport nr. 243. Telemark: Høgskolen i Telemark.

Opdragsgiver

Undersøgelsen er finansieret af Kunnskapsdepartementet i Norge.