"Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola.

Forfatter
Johansson, E.; Samuelsson, I. P.
Kilde
Stockholm: Liber.
År
2007

Formål

Studiet tager udgangspunkt i at børnehaven i 1996 blev en del af det ordinære skolesystem i Sverige. Dette aktualiserer et fokus på læring som supplement til det traditionelle fokus på leg som hovedaktiviteten for børnene i børnehaven. Studiet undersøger om leg og læring kan integreres i en målstyret praksis i børnehaven. Studiet undersøger relationen mellem leg og læring som den udtrykkes i pædagogiske aktiviteter og disses betydning og konsekvenser for børn og voksne.

Resultat

Forskellene mellem leg og læring påvirker måden leg/læring gribes an på. Studiet giver dog mange eksempler på aktiviteter i dagtilbuddene og indskolingen hvor fantasi/fiktion og kreativitet/fornyelse integreres i læringsaktiviteterne på en succesfuld måde – både som midler til læring, som kvaliteter i sig selv og vigtigst: som måder at skabe (meta)refleksion og ny viden blandt børn og lærere på. Det konkluderes at det er vigtigt at finde en ’tredje vej’ hvor hverken leg eller mere traditionelle skoleaktiviteter dominerer.

Design

Der er tale om et etnografisk effektstudie i casestudiedesign. Studiet baserer sig på interview og observationer blandt 19 pædagoger/lærere fra otte institutioner og 114 børn i børnehaven og indskolingen (65 børn i alderen et-fem år og 51 børn i alderen seks-ni år).

Referencer

Johansson, E.; Samuelsson, I. P. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Izumi-Taylor, S.; Samuelsson, I. P.; Rogers, Cosby S. (2010). "Perspectives of Play in Three Nations: A Comparative Study in Japan, the United States, and Sweden". Early Childhood Research & Practice, 12 (1).

Opdragsgiver

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) i Sverige