Mat i barnehagen: Barnehagen som arena for folkehelsearbeid.

Forfatter
Wilhelmsen, B.U.
Kilde
Bergen: Høgskolen i Bergen.
År
2007

Formål

Studiet undersøger hvordan involverende studenterlæring (med fokus på ernæring i børnehaven) kan bidrage til udvikling af dagtilbud.

Resultat

75 % af personalet i de to børnehaver giver udtryk for at have fået øgede kompetencer omkring mad og måltider i børnehaver. 95 % af personalet og 75 % af forældrene angiver at have ændret holdning til børns ernæring i børnehaven. 45 % af forældrene oplever at deres ernæringsmæssige bevidsthed er øget, og 50 % oplever at deres børn viser øget interesse for frugt og grøntsager. 12 % af forældrene angiver at de har ændret madvaner. Projektet viser at bedre ernæring kan implementeres i alle børnehaver i den pågældende kommune. En anden konklusion på projektet er at projektbaserede og selvstyrede læringsprocesser er velegnede som led i efter- og videreuddannelse af pædagoger.

Design

Der er tale om et action research-studie med metodegenerering i ’what works’-perspektiv. Under supervision af lærere på pædagoguddannelsen varetager fem studerende et udviklingsprojekt der involverer børn, personale og forældre i to dagtilbud.

Referencer

Wilhelmsen, B.U. (2007). Mat i barnehagen: Barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Opdragsgiver

Bergen Universitet og Fjell Kommune i Norge